Sigorta Hemen Teklif Al Sigorta Faydalı Bilgiler
  • Samsun : 0362 256 39 15
  • 0546 299 35 55
  • info@tokgozsigorta.com.tr
toggle menu
0546 580 45 72 7/24 Hizmetinizdeyiz
info@tokgozsigorta.com.tr En kısa zamanda dönüş yapacağız
23 Nisan Mah Belediye altı No:136-R Tekkeköy-SAMSUN
toggle menu
KURUMSAL

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşterilere Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Tokgöz Sigorta (“Şirket”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin Tokgöz Sigorta tarafından sağlanan sigortacılık hizmetleri, sigorta poliçe teklifi, sigortacılık destek hizmetleri ve her türlü ilişki çerçevesinde dışarıdan hizmet alınan ekspertiz bürosu ile dosya inceleme hizmeti sunan şirketlere ve yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılmasını; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi ve bu amaçlarla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini, Tokgöz Sigorta nezdindeki her türlü hizmetten faydalanabilmem, tanıtımının yapılması, pazarlaması ve satışı için her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması ve hizmetin tanıtımı için kişisel verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesi ve Tokgöz Sigorta online anket çalışmalarına katılmam halinde web-sitesi ve online hizmetlerinin geliştirilebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini, Şirket iştiraklerine, anılan 3. Kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.


Follow us